Председателя на БАМ Божидар Петков подари календар с малини на зам.министър Донев с пожелание да обърне по голямо внимание на земеделските производители от сектора "Плодове и зеленчуци" На 05.03.15 в министреството на Труда и социалната политика по инициатива на Браншови…
    Деветият конгрес на световната организация на малината IRO през 2014 бе проведен в Китай. Конгресът бе посетен от група едри малинопроизводители от регион Попово. На конгреса бяха направени презентации от лекторите на 12-те страни членки на световната организация на малината.…
    1000 палачинки с малиново и ягодово сладко раздадоха организаторите на Първия фестивал на малината в Лозница. Част от предвидените инициативи се провалиха заради завалелия още в началото на програмата дъжд,но основите на традицията бяха положени и се очаква фестивалът от…
    © 2017-2024 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.