Понеделник, 14 Август 2017 20:38

    Малината – капризен плод с трудно бъдеще

    Малинопроизводството е сектор, който трудно се развива у нас. Проблемите са от различно естество – липса на работна ръка, внос на нелицензиран сортов материал с неясен генетичен състав, цени на водата за напояване и не на последно място климатичните условия. Въпреки това обаче, през последните години площите с ягодоплодни у нас се увеличават. Спрямо 2016-та ръстът е от около 20%. По данни на статистиката, насажденията с малини заемат 21 хиляди декара, 7 хиляди пък са площите с ягоди. 2017-та е неблагоприятна за производителите година.”

    Прочетена 1603 пъти

    Медия

    © 2017-2024 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.