Стани член

  1. Попълва се заявление - можете да изтеглите заявлението от прикачения файл по-долу

  2. Изпраща на адресa в Ловеч или Лозница

  3. След одобряване на кандидата, който си е заплатил членския внос за текущата година получава заверена членска карта 

  Членския внос за 2015 бе определен от ОС на БАМ на 30 лв./хектар което е 3 лв/декар. Встъпителната вноска от 2 лв./дка се определя като доброволна еднократна вноска дарение при встъпване в членство.

  В графата основание за плащане да се вписва:

  Встъпителен членски внос или Годишен членски внос ....за годината

  Българска Ацоциация на Малинопроизводителите
  Булстат: 176657544
  Банка ОББ
  BIC: UBBSBGSF
  IBAN: BG87UBBS80021019059740

  Встъпителния членски внос се изпраща заедно с копие от банковия превод и заявление за приемане.

  4. Данните се проверяват по УРН на съответния кандидат.

   

   

  Още в тази категория: « Партньори Банкова сметка »
  © 2017-2024 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.