На вниманието на всички малинопроизводители и овощари, Този вредител - Дроздофила Сузуки (Drosophila suzukii) - е вече в България в по-големи от очакването размери, почти повсевместно. Необходимо е да се запознаете с мониторинговата програма на БАБХ и ако откриете симтоми на нападение да съобщите в регионалните служби на БАБХ. Загубите от този вредител в страните от Западна Европа по череши и грозде достигат до 100%. Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните предлага няколко метода на превенция и борба с нехимически…
    © 2017-2024 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.