Земеделските производители наемащи сезонни работници вече са по защитени от:1. глоби от 15000 лв за работник без договор2. Лишаване от свобода за неплатени осигуровки3. Лишаване от свобода при нещастен случай на полето На 23 април в Министерството на труда и…
  На 21 Април в Долна баня бе проведена среща семинар с Малинопроизводителите от регион Костенец. Срещата бе под егидата на г-н Кичуков, който е основен преработвател на ягодоплодни в региона. Г-н Божидар Петков Председател на БАМ направи кратка презентация на…
  На 08.04.2015 от Божидар Петков Председател на БАМ в МТСП бе внесено предложение подкрепено от още 6 Браншови организации от Сектора "Плодове и зеленчуци" Предложение за въвеждане на нов тип трудови взаиоотношения между Сезонни работници и работодатели от сектора Плодове…
  Председателя на БАМ Божидар Петков подари календар с малини на зам.министър Донев с пожелание да обърне по голямо внимание на земеделските производители от сектора "Плодове и зеленчуци" На 05.03.15 в министреството на Труда и социалната политика по инициатива на Браншови…
  Деветият конгрес на световната организация на малината IRO през 2014 бе проведен в Китай. Конгресът бе посетен от група едри малинопроизводители от регион Попово. На конгреса бяха направени презентации от лекторите на 12-те страни членки на световната организация на малината.…
  1000 палачинки с малиново и ягодово сладко раздадоха организаторите на Първия фестивал на малината в Лозница. Част от предвидените инициативи се провалиха заради завалелия още в началото на програмата дъжд,но основите на традицията бяха положени и се очаква фестивалът от…
  © 2017-2022 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.