Малинопроизводството е сектор, който трудно се развива у нас. Проблемите са от различно естество – липса на работна ръка, внос на нелицензиран сортов материал с неясен генетичен състав, цени на водата за напояване и не на последно място климатичните условия.…
  Предлагаме малините и ягодите да влязат в приоритетния сектор за напояване, също като ориза, тъй като консумирането на вода е най-голямо и с най-дълъг период. Беритбата на ягодоплодните продължава 90-100 дни. Ние сме първите и последните, а като период сме…
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Уважаеми малинопроизводители, Уважаеми г-н Петков, Уважаеми гости, Приемете моите искрени поздравления по случай провеждането на Националното изложение на малинопроизводителите и ягодоплодните, както и ежегодния фестивал на малината. Област Разград се слави с…
  На 28 и 29 юли 2017 г. в град Лозница ще се проведе третото Национално изложение на малинопроизводителите и ягодоплодните култури - Лозница 2017 и традиционния Фестивал на малината.
  От 9 до 11 септември 2016 г. с голям международен интерес премина второто Национално Изложение на Малинопроизводителите в гр Лозница в едно с Ежегодния Фестивал на Малината. На изложението бяха представили своите продукти, машини,препарати, техника и инструменти свързани с производството…
  Земеделските производители наемащи сезонни работници вече са по защитени от:1. глоби от 15000 лв за работник без договор2. Лишаване от свобода за неплатени осигуровки3. Лишаване от свобода при нещастен случай на полето На 23 април в Министерството на труда и…
  На 21 Април в Долна баня бе проведена среща семинар с Малинопроизводителите от регион Костенец. Срещата бе под егидата на г-н Кичуков, който е основен преработвател на ягодоплодни в региона. Г-н Божидар Петков Председател на БАМ направи кратка презентация на…
  На 08.04.2015 от Божидар Петков Председател на БАМ в МТСП бе внесено предложение подкрепено от още 6 Браншови организации от Сектора "Плодове и зеленчуци" Предложение за въвеждане на нов тип трудови взаиоотношения между Сезонни работници и работодатели от сектора Плодове…
  © 2017-2024 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.