Четвъртък, 09 Април 2015 14:09

  Председателя на БАМ Божидар Петков внесе предложение в МТСП

  На 08.04.2015 от Божидар Петков Председател на БАМ в МТСП бе внесено предложение подкрепено от още 6 Браншови организации от Сектора "Плодове и зеленчуци"

  Предложение за въвеждане на нов тип трудови взаиоотношения между Сезонни работници и работодатели от сектора Плодове и зеленчуци.
  Предложението бе направено с цел да се облекчи администрирането при оформянето и подписването на договорите с сезонните работници което изисква много време.
  Избягване на огромните гловби в размер на до 15000 лв за работник без договор или наказания с лишаване от свобода
  Осигуряване насезонните работниците дължимите по закон Осигуровки, Застраховки и данъци в рамките на 1 ден
  Обезпечаване на работа на огромна социална група и даване на възможност за ЛЕГАЛНА РАБОТА без да бъдат "ИЗГУБЕНИ" енергийните и други социални придобивки
  По тези въпроси бе проведено съвместно заседание с представителите на Браншовите организации "Плодове и зеленчуци" и Синдикатите - членове на УС на КТ Подкрепа
   
  В резултат на преговорите с цел ясно разграничаване на програмата за сезонни работници бяха направени следните предложения:
  1. Да се формулира определението "Сезонни работници заети в сектора плодове и зеленчуци" така, че то само по себе си да е уникално и ясно и точно да изключва всички други сфери и форми на използването му в други отрасли или направления.
  2.Тъй като първоначалната идея бе възнаграждението, дължимите, осигуровки, застраховки и данъци да бъдат предплатени от РАБОТОДАТЕЛЯ бе дадено името 
  "Ваучер за полагане на труд" в последствие на дебати и разяснения се стигна до по-доброто определението което е "Дневен Договор за сезонна работа в сектора плодове и зеленчуци"  това определение дава ясна представа както на работника така и на работодателя, че става въпрос за трудови отношения само и единственно за един ден и всички останали правоотношение и свързани със тях последствия към двете страни са неприложими
  3. За да не бъдат поставени в неравностойно положение работници и служители заети в същия сектор с постоянни трудови договори предложението този тип трудови отношения с "Дневен Договор за сезонна работа в сектор плодове и зеленчуци" да бъде строго лимитиран и ограничен в рамките на 90 дни в календарна Година.
   
  По този начин Земеделските производители (Работодателя) ще имат време за диалог и възможности за разяснение на проблемните до сега за такъв тип работа "Бенефициенти" на Социалните и енергийни помощи които и не искат да чуят,че ще им бъдат взети данни от личните карти за какъвто и да е договор от страх,че ще си загубят помощите с цел подписване на постоянни договори с по-добри условия.
  В същото време от страна на МТСП трябва да бъдат засилени мерките на контрол върху РАБОТОДАТЕЛИТЕ както с преки физически проверки на "ТЕРЕН"по време на сезона  така и на "кръстосано" съответствие по счетоводни документи по всяко време на годината.
  По този начин ще се ограничи  възможността да има "алтернативна" работа от страна на некоректни работодатели  без договор за хората получаващи социални и енергийни помощи.
    Бе обсъден и вариант за "принудителен" труд от тази група лица с мотива: Работиш 90 дни  като сезонен работник в сектора плодове и зеленчуци и получаваш енергиини помощи.....
  Всички ние наблюдаваме резултатите от тази схема как се подпират по метлите група лица, по улиците на градове и села.
  Но ако бъдат взети по крути мерки възможно е да проработи и тази схема.
  Също така смятаме, че с тези дневни договори ще бъдат избегнати или намалени случаите на симулиране на болест и други злоупотреби от страна на сезонните работници които в много случай след първия работен ден се "РАЗБОЛЯВАТ" после не могат да бъдат уволнени и са като воденичен камък както за РАБОТОДАТЕЛЯ така и за Социалното Министерсвто .
  А икономическият ефект от допълнително събраните Осигуровки и застраховки  може да възлезе на около 27 Милиона лева което ще е добре за Общините и Хазната
   
  Очакваме от МТСП и всички свързани с този процес министерства и организации да излязат с единно становище и реални предложения за бързи и актуални законодателни промени за да могат да бъдат въведени в практика не по късно от края  на месец Юни 2015 год.

  Прочетена 1574 пъти
  © 2017-2024 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.