Неделя, 03 Юли 2022 15:17

  VII-мо Национално специализирано изложение за ягодоплодните и традиционен Фестивал на Малината - Лозница 2022

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ЯГОДОПЛОДНИТЕ
  Ви кани на

  VII-мо НАЦИОНАЛНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЯГОДОПЛОДНИТЕ и

  ТРАДИЦИОНЕН ФЕСТИВАЛ НА МАЛИНАТА ЛОЗНИЦА 2022

  Събитията ще се проведат на 22 и 23 юли 2022 г., гр. Лозница, Централен площад.

   

  ПРОГРАМА:

  22 юли 2022 (петък)
  09.00 Пристигане и регистрация на участниците

  12.00-12.30 Откриване на изложението

  12.30-13.00 Разглеждане на изложението от официалните лица и гости. Посещение на официалните лица на най-голямото предприятие за преработка и замразяване на ягодоплодни в България.

  13.00-13.30 Кратки презентации от експер-ти на МЗ и ДФЗ относно бъдещия програмен период 2023-2027 година, приеми по мярка 4.1 и 4.2 и възможности за инвестиции, пре-делно допустими цени за създаване на насаждения на открито и в оранжерии, референтни цени за техника машини и съоръжения

  13.30.14.00 Дискусия

  14.00-17.00 Презентации
  - Презентация от консултантски фирми за създаване на Групи Производители и Органи-зации на производителите, успешно разработване на проекти по мерките 4.1 и 4.2, Global G.A.P. и други инвестиционни проекти.
  - Презентации на водещи фирми в прециз-ното напояване и дигитално управление на торенето,
  - Прилагане на елементи от интегрирана борба с използване на ентомофаги (насекоми-срещу насекоми) внасяне с дронове и друга специфична техника.
  - Интегрирана борба на вредители с нехимични средства в съответствие с европейските директиви за намаляване на пестицидите и минерални торове
  - Представяне на органични торове за основно и листно подхранване от водещи бъл-гарски и чуждестранни фирми като алтерна-тива на скъпите минерални азотни и други торове.
  - Средства за защита от неблагоприятни климатични условия зимни измръзвания, слани, градушки, слънчев пригор и други
  - Представяне на схеми за ефективна расти-телна защита при ягодоплодните щадяща околната среда и пчелите различни фирми.
  - Дигитални системи за управление контрол и отчитане на добивите, работниците, трудови договори и движение на стоки, етикетиране, опаковки.
  - Алтернативни източници на енергия, пестене на енергийни ресурси по време на криза и оптимизиране на производствените процеси свързани с използване на дефицитна работна ръка.

  19.00 Фестивална фолклорна програма с участието на самодейни състави от община Лозница.
  Фермерски пазар за био продукти и мед, най-добро малиново сладко за палачинки и много изненади за деца и възрастни органи-зирани от Българска Асоциация на Малино-производителите и ягодоплодните съвместно с Община Лозница.
  Награждаване на най-добре представили се производители на ягодоплодни от страната в категории най-добър щанд, най-едри, най-вкусни и най-атрактивни плодове и продукти от тях.

  23 юли 2022 (събота)
  10.00 Обиколка по демонстрационни поле-та от ягодоплодни в региона на град Лозница.

  Старт на състезание за най-успешен берач на малини.
  Демонстрация на дигитално управление на поливни процеси и торене фирма ОНДО.
  Резултати от ефективно торене с органични, минерални и био торове.
  Демонстрация на внасяне на ентомофаги – биологична борба с дронове.
  Демонстрация на работа с „оръдия“ срещу образуване на градушки.
  Демонстрация на мобилна производствена линия за прибиране, сортиране, етикетиране и опаковане на ягодоплодни – малиноком-байн от най-ново поколение.
  Демонстрация на борба с плевели с нехи-мични и химични средства, пара, високо напрежение Агро Снайпер.
  Представяне на нови сортове малини и ягоди.

  17.00 Закриване на изложението и полевите демонстрации.

  Прочетена 1101 пъти
  © 2017-2024 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.