Сряда, 19 Юни 2019 11:27

  Сдружение „Българска Асоциация на Малинопроизводителите”

  Предложения от страна на Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните подкрепени от други НПО от сектор “плодове и зеленчуци” и биологично производство свързани с подобряване работата в сектора


  препарати, технологии, инсталации свързани с защита на овощните култури от въздействието върху тях от климатичните промени: екстремни зимни студове, ранно пролетно затопляне, слани, градушки, екстремни горещини и други. В тази насока има технологичен напредък но най-важното е,че ще се предотврати 100% унищожаване на реколтата от овощни култури.
  Допустими инвестиции- специални технологии с препарати, Ацетиленови оръдия с-у градушки, газ-и мъгло генератори и вентилатори с-у слани и др.

  5. Създаване на схема от държавни помощи за борба с икономически важни вредители в плодове и зеленчуци био и конвенционално производство по време на вегетацията както е схемата за „тута абсолюта” и телените червей при зеленчуковите култури.
  Например за малините и ягодите срещу опасният вредител Дрозофила сузуки и други.
  6. Създаване на схема за държавни помощи за сектора плодове и зеленчуци за подпомагане на директните продажби и късите вериги на доставки на подобие на наредба 26 за стоки от животински произход. С допустими разходи за инвестиции за климатизирани търговски помещения, хладилни витрини, везни, опаковащи и пакетиращи машини, Вендинг машини и други съоръжения и устройства позволяващи увеличаване на продажбите и минимизиране на ръчният труд до пълното му изключване от страна на производителя. (производителят трябва да е на полето и да произвежда но и печалбата да остава при него, а не във търговеца или наемният работник)
  7. Създаване на предпоставки за намаляване на цената на водата за поливане в сектора плодове и зеленчуци.
  8. Осигуряване на възможност за достъп на ЗС до социалните програми за заетост за използване на хора от бюрото по труда за работа в селското стопанство.
  9. Осигуряване на възможност за 50% финансиране на осигурителната тежест за сметка на Държавата при краткосрочни и дългосрочни трудови договори за сезонните работници в сектор плодове и зеленчуци както е по програмите за други сектори.”Субсидирана заетост”
  10. Държавни помощи в подкрепа на миграцията на сезонни работни в страната и създаване на добри условия на труд и пребиваване. (финансиране изграждането на леки и или мобилни места за подслон и пребиваване на сезонните работници) . „Трудова миграция, а не трудова емиграция” заетост за хора от необлагодетелствани региони.
  11. Създаване на схема за стимулиране на производството на плодове и зеленчуци за индустрията с обратно начисляване на ДДС.
  12. Субсидиране производството на Ягоди и Малини за индустрията
  Част от тези предложения са специфични само за бранша Малини и ягодоплодни но голяма част от тях са в допълнение и с одобрение с исканията на останалите колеги от сектора „плодове и зеленчуци” и биологично производство.
  Примерен списък:
  1. Изплащане на обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци или поне ½ от нея в периода Януари – Февруари
  2. Стартиране приема на заявления по схемата за „борба с вредителите през зимният период” също да става през м. Януари., a плащане най късно Март-Април
  3. Разширяване на обхвата на схемата за зимни пръскания с (боровинки и къпини), увеличаване брой третирания и броя на одобрените препарати по схема за „зимни пръскания”.
  4. Създаване на схема за държавни помощи за
  на тон, с двустранни договори с подходящия за индустрията сортов състав.
  13. Въвеждане на мерки и механизми за защита на българското производство на плодове и зеленчуци от нерегламентиран, нелегалния, и безконтролен внос на плодове и зеленчуци, чрез въвеждане на изисквания и допълнителни документи, референтни цени и инструменти за защита на родното производство, спиране на нерегламентиран внос. Например: като недопускане на продукция третирана с не разрешени в РБ препарати за РЗ. БАБХ не взима никакви мерки по този въпрос, а там е законовата възможност за стопиране
  За новият програмен период 2021-2027
  1. Увеличаване процента на субсидиите между браншовете в зависимост от производствените им разходи - актуализиране на технологични карти пример в зърнопроизводството % на субсидията е над 30% от себестойността на 1 кг продукция, а при плодовете и зеленчуците по малко от 5%.
  2. Увеличаване на националните доплащания за чувствителните сектори като "Плодове и зеленчуци"
  3. Изваждане на сумите за обвързаната подкрепа от таваните за директни плащания за новият програмен период.
  4. Създаване на програма с европейски средства за защита на земеделските култури от климатичните промени и тяхното въздействие върху тях. Оръдия срещу градушки и други.
  5. Програма от ЕС за създаване и внедряване на иновации за намаляване и или замяна на ръчният труд в земеделското производство. Малино комбаини, роботи за бране на ягоди и други.
  6. Включване на ягоди, малини, къпини, боровинки и череши в схемата за обвързано подпомагане за отглеждане на тези култури в неотопляеми култивационни съоръжения.
  За осигуряване на Българският пазар със свежи извън сезонни плодове.
  7. Създаване на програма за допълнително финансиране „Планински продукт”.подобно на агро екологична мярка 10 за Български сортове застрашени от изчезване , борба с почвената ерозия и други.
  8. Създаване на програма за интегрирана растителна защита с цел намаляване използването на химически препарати за растителна защита в селското стопанство с 50% по примера на Германия
  9. Създаване и приемане на закон за браншовите организации.

  10.06.2019 Божидар Петков
  гр. Ловеч (Председател на БАМ-я)

  Прочетена 1585 пъти
  © 2017-2024 Сдружение "Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните". Всички права запазени.